Velikonoční prázdniny – u mnohých z nás dlouho očekávaná doba. 😀 My ji v Hakubě využili k přespání v Dojo, cvičení a přípravě na zkoušky. 🙂

(Účastníci Velikonočního přespání – přípravy na zkoušky)

Během dvoudenního snažení jsme stihli spoustu zábavy i cvičení. Díky této akci jsme zvládli 3 delší tréninky, obsahově zaměřené na kihon-ido, bunkai a formy kihon kumite. Projeli jsme spoustu věcí, na které v běžném tréninku není úplně tolik času, akce byla velmi přínosná a je skvělé, že účast byla tak velká!

(Prostor mezi tréninky je třeba vyplnit zábavou a kávičkou :-))

Kromě dobré přípravy na zkoušky, pohybových a sportovních her jsme také absolvovali intenzivní tréninky kumite a nemalé množství zápasů a cvičení, které byly opřeny o poznatky ze semináře s A. O. Sebou ze Španělska, na kterém byla Hakuba minulý týden. „Až překvapivě rychle a dobře byly děti schopny aplikovat a předvádět věci, které jsme v kumite pilovali.“, uvedl trenér.

(Krom makání, jsme také stmelovali náš Hakuba tým)