Do Hakuby začal jako první docházet můj syn Marek a díky skvělému přístupu pana trenéra se naučil nejen první katu a základy kumite, ale naučil se i pozorovat soupeře, ale hlavně získávat i první zkušenosti ze soutěží a první medaile. Proto od záři chodí do klubu také mladší syn se svým kamarádem. Funguje zde skvělá domácí atmosféra malého klubu – propojenost vztahů rodiče – trenér. Proto se dokážeme společně bavit i mimo tréninky. A to mé syny baví! Hodně sil do dalších bojů!